Arhiv 2016

/Arhiv 2016

Pogled iz prakse na izbrana vprašanja ZFPPIPP

Na 8. strokovnem srečanju Aktualna vprašanja insolvenčnega prava, ki je potekalo 16. in 17. februarja, so trije odvetniki Odvetniške pisarne Miro Senica in odvetniki predstavili pogled iz prakse na izbrana vprašanja Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP).

Pogled iz prakse na izbrana vprašanja ZFPPIPP2017-06-12T04:17:44+00:00

Utrinki s strokovnega srečanja “Aktualna vprašanja insolvenčnega prava”

Med udeleženci strokovnega srečanja, na katerem smo spregovorili o aktualnih vprašanjih insolvenčnega prava, so bili tako uveljavljeni strokovnjaki kot odvetniki kot študenti, ki jih navedena tematika zanima. Med udeleženci strokovnega srečanja, na katerem smo spregovorili o aktualnih vprašanjih insolvenčnega prava, so bili tako uveljavljeni strokovnjaki kot odvetniki kot študenti, ki jih navedena tematika zanima. Nekaj [...]

Utrinki s strokovnega srečanja “Aktualna vprašanja insolvenčnega prava”2017-06-12T04:17:45+00:00

Strokovno srečanje “Aktualna vprašanja insolvenčnega prava”

V četrtek in petek, 2. in 3. junija smo v Odvetniški pisarni Miro Senica in odvetniki skupaj z družbo GV Založba v Kranjski gori pripravili strokovno srečanje "Aktualna vprašanja insolvenčnega prava", ob sicer visoki udeležbi pa so bili vabljeni tudi alumniji Fundacije Parus. Na srečanju so s svojimi strokovnimi prispevki in razmišljanji sodelovali ugledni strokovnjaki: [...]

Strokovno srečanje “Aktualna vprašanja insolvenčnega prava”2017-06-12T04:17:45+00:00

Predavanje odvetnika Uroša Čopa

19. januarja 2016 je odvetnik Uroš Čop v okviru predmeta Pravo intelektualne lastnine pri viš. pred. dr. Benjaminu Lesjaku na Fakulteti za management v Kopru sodeloval kot gost s področja prava intelektualne lastnine. Odvetnik Uroš Čop, strokovnjak za avtorsko pravo in pravo industrijske lastnine, delovno, gospodarsko, pogodbeno in kazensko pravo ter zastopanje tujih strank, je [...]

Predavanje odvetnika Uroša Čopa2017-06-12T04:17:45+00:00