Arhiv 2017

/Arhiv 2017

Pogled iz prakse na izbrana vprašanja ZFPPIPP

Na 8. strokovnem srečanju Aktualna vprašanja insolvenčnega prava, ki je potekalo 16. in 17. februarja, so trije odvetniki Odvetniške pisarne Miro Senica in odvetniki predstavili pogled iz prakse na izbrana vprašanja Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP).

Pogled iz prakse na izbrana vprašanja ZFPPIPP2017-06-17T16:01:27+00:00

Fundacija Parus prejela najvišje priznanje Univerze v Ljubljani

Univerza v Ljubljani je ob Tednu Univerze v Ljubljani 2016 na predlog Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, v torek, 6. decembra 2016, na slavnostni seji senata Univerze v Ljubljani podelila Fundaciji Parus najvišje priznanje, plaketo Pro Universitate Labacensi.

Fundacija Parus prejela najvišje priznanje Univerze v Ljubljani2017-06-12T04:19:37+00:00

Odvetnica mag. Mojca Muha pripravila pojasnila novele ZFPPIPP-G

Pri GV Založbi je konec leta 2016 izšla knjiga, ki predstavlja Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju z novelo ZFPPIPP-G. Novela, ki velja od 26. 4. 2016, je celovito prenovila institut osebnega stečaja, spremembe pa je prinesla tudi na področju prestrukturiranja majhnih družb.

Odvetnica mag. Mojca Muha pripravila pojasnila novele ZFPPIPP-G2017-06-12T04:19:41+00:00

Odvetnica mag. Mojca Muha pripravila pojasnila novele ZFPPIPP-G

Pri GV Založbi je konec leta 2016 izšla knjiga, ki predstavlja Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju z novelo ZFPPIPP-G. Novela, ki velja od 26. 4. 2016, je celovito prenovila institut osebnega stečaja, spremembe pa je prinesla tudi na področju prestrukturiranja majhnih družb.

Odvetnica mag. Mojca Muha pripravila pojasnila novele ZFPPIPP-G2017-06-12T04:19:42+00:00