ISO certifikat za Odvetniško pisarno Miro Senica in odvetniki

/, Novice/ISO certifikat za Odvetniško pisarno Miro Senica in odvetniki

ISO certifikat za Odvetniško pisarno Miro Senica in odvetniki

Odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki je 17.9.2008 uspešno prestala certifikacijsko presojo, ki jo je izvedel Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje in prejela certifikat za sistem vodenja kakovosti v skladu s standardom ISO 9001:2000, katerega je v letu 2009 uspešno nadgradila na novi standard ISO 9001:2008. Odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki je prva odvetniška pisarna v Sloveniji, ki je prejela navedeni certifikat. S tem izkazujemo našo usmerjenost k potrebam in zadovoljstvu strank ter k dviganju kvalitete odvetniških storitev v Sloveniji.

Standard ISO 9001:2000 in ISO 9001:2008

Standard ISO 9001:2000 je izdala mednarodna organizacija ISO (InternationalStandardizationOrganization) leta 2000. V novembru 2008 je standard ISO 9001 doživel že četrto izdajo (prva je iz leta 1987), tako da se po novem imenuje ISO 9001:2008. Novi standard je v celoti nadomestil standard ISO 9001:2000 dne 14.11.2010, zato so morali imetniki certifikata za standard ISO 9001:2000 izvesti uskladitev z novim standardom najkasneje do tega datuma. Odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki je presojo po novem standardu ISO 9001:2008 uspešno opravila v letu 2009.

Skladno z načeli standarda ISO 9001:2008 je za uspešno vodenje in delovanje treba organizacijo usmerjati in obvladovati na sistematičen in pregleden način. Standard ISO 9001:2008 je zgrajen na načelih vodenja kakovosti: osredotočenost na odjemalce, voditeljstvo, vključenost zaposlenih, procesni pristop, sistemski pristop k vodenju, nenehno izboljševanje, odločanje na podlagi dejstev in vzajemno koristni odnosi z dobavitelji. Standard se uporablja tako v proizvodnih kot storitvenih dejavnostih.

Standard določa zahteve za sistem vodenja kakovosti (Sistem vodenja kakovosti), delovanje vodstva (Odgovornost vodstva), ravnanje z viri (Vodenje virov), izvajanje osnovne dejavnosti (Realizacija proizvoda) in nadzor (Merjenje, analize in izboljševanje).

Standard v odvetniški pisarni Miro Senica in odvetniki

Spremljanje sistema kakovosti in spoštovanje določil standarda zagotavljamo preko notranjih presoj, ki jih opravijo naši sodelavci s statusom notranjega presojevalca, in zunanjih presoj, ki jih opravi Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje.

V skladu z zahtevami standarda vodi Odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki svoj sistem kakovosti, ki zagotavlja visoko raven kakovosti odvetniških storitev. Veliko pozornost namenjamo tudi izobraževanju in usposabljanju pravnih strokovnjakov, zaposlenih v naši pisarni. Ključen vidik ohranjanja in razvoja sistema kakovosti naše odvetniške pisarne so povratne informacije, ki nam jih posredujejo naše stranke z izpolnjevanjem anket zadovoljstva.

S pridobitvijo certifikata ISO 9001:2000 in njegovo uspešno nadgradnjo na verzijo 9001:2008, je Odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki izkazala, da svoje poslovanje in delo vanje obvladuje skladno z najvišjimi standardi poslovne prakse, s ciljem povečevanja zadovoljstva svojih strank.

2017-08-18T18:05:58+00:00