Odvetnica mag. Mojca Muha pripravila pojasnila novele ZFPPIPP-G

/, Novice/Odvetnica mag. Mojca Muha pripravila pojasnila novele ZFPPIPP-G

Odvetnica mag. Mojca Muha pripravila pojasnila novele ZFPPIPP-G

Pri GV Založbi je konec leta 2016 izšla knjiga, ki predstavlja Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju z novelo ZFPPIPP-G. Novela, ki velja od 26. 4. 2016, je celovito prenovila institut osebnega stečaja, spremembe pa je prinesla tudi na področju prestrukturiranja majhnih družb.

Ob tem je nekaj sprememb tudi na drugih področjih, kot so roki za tožbo zaradi izpodbijanja pravnih dejanj stečajnega dolžnika in pravilo o domnevi prijave izločitvene pravice v stečajnem postopku, kadar je v zemljiški knjigi zaznamovan spor o lastninski pravici na nepremičnini. Podrobnejša pojasnila uveljavljenih sprememb in dopolnitev je v uvodnih pojasnilih podala mag. Mojca Muha, odvetnica in partner v naši odvetniški družbi.

Knjiga je na voljo na spletni strani GV založbe.

2017-06-12T04:19:41+00:00