Partnerica naše odvetniške pisarne in vodja oddelka za delovno in upravno pravo, odvetnica Ljuba Zupančič Čokert, je v četrtek, dne 30.08.2018, v okviru male šole delovnega prava predavala na temo pogodbe o zaposlitvi s poslovodno osebo, prokuristom in vodilnim delavcem. Mala šola delovnega prava je strokovno izobraževanje urejanja delovnih razmerij v praksi v 6 sklopih, ki ga ponovno v mesecih avgustu in septembru 2018 organizira družba Lexpera d.o.o. Na njem predavajo priznani strokovnjaki s področja delovnega prava, ki v svojih predavanjih obravnavajo in izpostavljajo najrazličnejše vedno aktualne teme, dileme, vidike in vprašanja, ki jih odpirata delovnopravna zakonodaja in praksa. Mala šola delovnega prava omogoča, da se udeleženci, ki prihajajo iz najrazličnejših sektorjev, spoznajo s praktičnimi vidiki urejanja delovnopravnih razmerij ter dobijo odgovore na dileme in vprašanja, s katerimi se srečujejo v praksi. Odvetnica Ljuba Zupančič Čokert je v svojem predavanju na temo pogodbe o zaposlitvi s poslovodno osebo, prokuristom in vodilnim delavcem obrazložila razliko med poslovodnimi osebami in vodilnimi delavci ter predstavila posebnosti, ki jih delodajalci lahko upoštevajo pri sklepanju pogodb. Predstavila in pojasnila je tudi bogato, obširno sodno prakso ter izpostavila pravna vprašanja, ki so pogosto predmet sporov. Po predavanju je odvetnica odgovarjala na vprašanja in dileme udeležencev. Izobraževanja so se udeležili predstavniki javnega in zasebnega sektorja.