V: Zaradi epidemije kot delodajalec ne morem zagotoviti dela za vsaj 30% zaposlenih in jih bom zato moral zato poslati na začasno čakanje na delo. Kaj lahko storim za odpravo izgube dohodka?

O: Skladno z novim Zakonom o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov bo država pomagala delodajalcem, ki zaradi posledic epidemije COVID-19, ne morejo zagotavljati dela hkrati najmanj 30% svojih zaposlenih delavcev in jih bodo morali zato napotiti na začasno čakanje na delo.

 

V takšnem primeru imajo delavci pravico do nadomestila plače v višini 80% plače, pri čemer bodo morali delodajalci zagotoviti 60% nadomestila plače, država pa bo krila 40% nadomestila plače. Obdobje prejemanja povračil od države lahko traja največ tri mesece in najdlje do 30.09.2020.

 

V primeru, da je delavcu odrejena karantena in delodajalec ne more organizirati dela na domu, bo država krila 100% nadomestila plače.Oglejte si najpogostejša vprašanja in odgovore še z ostalih področij: