Obračunavanje in plačevanje davka

Uroš Čop Odvetnik Partner Telefon:  +386 (0)1 252 80 00 E-mail:  uros.cop@senica.si Tuji jeziki: angleščina, hrvaščina, srbščina

V: So bili sprejeti kateri ukrepi glede znižanja akontacije davka?

O: Drugi ukrep na davčnem področju se nanaša na pravico davčnega zavezanca, da zaprosi za znižanje akontacije dohodnine, ki se določa glede na znesek davka obračunanega v prejšnjem obdobju. V času uporabe interventnega zakona je ta postopek poenostavljen, saj zavezancu ne bo treba priložiti davčne napovedi za trenutno davčno obdobje.

 

Tretji ukrep na davčnem področju je možnost odloga in obročnega plačila davkov. Davčni zavezanec lahko zaprosi za odlog plačila davka za največ dve leti, ali za plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih zaradi izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije COVID-19.Oglejte si najpogostejša vprašanja in odgovore še z ostalih področij: