Dolžnost razkuževanja večstanovanjskih stavb

Žiga Kosmatin Odvetnik Telefon:  +386 (0)1 252 80 00 E-mail:  ziga.kosmatin@senica.si Tuji jeziki: angleščina, nemščina

V: Ali je razkuževanje večstanovanjske stavbe obvezno tudi če ta nima upravnika, ki bi poskrbel za primerno izvedbo razkuževanja?

O: V večstanovanjskih stavbah, ki v skladu s posebnimi predpisi nimajo upravnika, morajo obveznosti iz tega odloka zagotoviti lastniki v večstanovanjskih stavbah. Odlok, ki je začel veljati 30.03.2020 določa obvezno razkuževanje opreme v skupnih prostorih v ali ob večstanovanjski stavbi najmanj dvakrat dnevno. Pogostost razkuževanja je odvisna od števila posameznikov, ki živijo v večstanovanjski stavbi.Oglejte si najpogostejša vprašanja in odgovore še z ostalih področij: