Omejitve gibanja

Žiga Kosmatin Odvetnik Telefon:  +386 (0)1 252 80 00 E-mail:  ziga.kosmatin@senica.si Tuji jeziki: angleščina, nemščina

V: Ali se mora posameznik v primeru bivanja na prijavljenem začasnem naslovu prebivanja preseliti na svoj stalni naslov bivanja?

O: Posameznik lahko biva na naslovu začasnega prebivališča, vendar Odlok določa, da je v času razglašene epidemije posameznik s stalnim in začasnim prebivališčem lahko nastanjen samo na enem naslovu prebivanja, in ga v času razglašene epidemije ne sme spreminjati oziroma se seliti med obema prebivališčema. Podrobnejšo opredelitev vseh navedenih izjem za območje posamezne samoupravne lokalne skupnosti pa je Vlada prepustila županom lokalnih skupnosti, ki lahko s sklepom določijo podrobnejšo opredelitev izjem navedenih v Odloku.Oglejte si najpogostejša vprašanja in odgovore še z ostalih področij: