Delovanje sodišč

Petra Plevnik Odvetnica Partner Telefon:  +386 (0)1 252 80 00 E-mail:  petra.plevnik@senica.si Tuji jeziki: angleščina, hrvaščina, srbščina

V: Ali lahko v času epidemije vpogledam v sodni spis, ki se v moji zadevi vodi pred sodiščem in pridobim fotokopije spisa?

O: Ne. Z dnem 16.11.2020 so ponovno začeli veljati izredni ukrepi, zaradi katerih je fizični dostop do sodišča omejen. Vloge se lahko vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno, za komunikacijo s sodišči pa se uporablja objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur. Za fotokopije zato lahko zaprosite pisno, sodišče pa vam jih lahko posreduje po elektronski pošti ali po navadni pošti. V nujnih zadevah pa se morajo v času trajanja posebnih ukrepov stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki želijo podatke v zvezi s postopkom, predhodno najaviti preko objavljenih elektronskih naslovov in telefonskih številk v času uradnih ur.Oglejte si najpogostejša vprašanja in odgovore še z ostalih področij: