Odlog plačila obveznosti kreditojemalcev

Katja Šumah Odvetnica Partner Telefon:  +386 (0)1 252 80 00 E-mail:  katja.sumah@senica.si Tuji jeziki: nemščina, angleščina

V: Moje podjetje odplačuje posojilo, ki smo ga uporabili za nakup enega od naših strojev. Ali lahko zaprosimo za odlog plačila posojila?

O: Na področju posojil, Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev banke zavezuje, da odobrijo odlog plačila obveznosti iz kreditnih pogodb (vračila glavnice, obresti, zamudne obresti, stroške, itd.) za 12 mesecev vsem kreditojemalcem, ki za to zaprosijo ter izpolnjujejo določene pogoje. Ta zakon velja za vse banke, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji ali imajo podružnico v Republiki Sloveniji kot tudi za tuje banke, ki opravljajo bančne storitve neposredno na območju Republike Slovenije.

 

Vlogo za odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe bo potrebno na banko vložiti najkasneje v šestih mesecih po prenehanju epidemije.Oglejte si najpogostejša vprašanja in odgovore še z ostalih področij: