V: Ali imajo invalidska podjetja in zaposlitveni centri pravico do povračila mesečnega kriznega dodatka, ki ga izplačajo delavcem invalidom?

O: Invalidska podjetja in zaposlitveni centri pri Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije uveljavljajo pravico do povračila mesečnega kriznega dodatka iz 33. člena ZIUZEOP za vsakega zaposlenega invalida, ki dela.

Ne glede na četrti odstavek 33. člena ZIUZEOP je zaposleni invalid upravičen do mesečnega kriznega dodatka v nezmanjšani višini.Oglejte si najpogostejša vprašanja in odgovore še z ostalih področij: