V: Ali je mesečni temeljni dohodek oproščen plačila davkov in prispevkov?

O: Mesečni temeljni dohodek je oproščen plačila vseh davkov in prispevkov.Oglejte si najpogostejša vprašanja in odgovore še z ostalih področij: