V: Ali je možen odpis davkov ali odlog plačila davčnih obveznosti za poslovne subjekte?

O: Odpis davkov za družbo iz razloga posledic epidemije bolezni COVID-19 ni mogoč.

Kot navedeno zgoraj, odlog ali obročno plačilo davčnih obveznosti je mogoče uveljavljati zaradi izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije bolezni COVID-19. Odlog plačila davčnih obveznosti je mogoče uveljavljati za čas do dveh let, medtem ko pa obročno plačilo davka možno uveljavljati v največ štiriindvajsetih mesečnih obrokih. Odlog ali obročno plačilo davčnih obveznosti je sedaj možen tudi za akontacije davka in davčne odtegljaje, pri čemer to ne velja za prispevke za socialno varnost.

Odlog ali obročno plačilo davčnih obveznosti uveljavljate z vlogo, v kateri morate navesti dejstva in priložiti ustrezna dokazila, ki dokazujejo izgubo sposobnosti pridobivanja prihodkov med epidemijo bolezni COVID-19.

V času odloga oziroma obročnega plačila obresti ne tečejo.Oglejte si najpogostejša vprašanja in odgovore še z ostalih področij: