Poroštvena obveznost RS

Katja Šumah Odvetnica Partner Telefon:  +386 (0)1 252 80 00 E-mail:  katja.sumah@senica.si Tuji jeziki: nemščina, angleščina

V: Ali je pridobitev poroštva RS brezplačna?

O: Ne. Za pridobljeno poroštvo se obračuna letna premija, ki se obračuna na podlagi  bazične točke. Ena bazična točka je enaka 0,0001 višine neodplačane glavnice kredita v relevantnem trenutku.

 

Če se kreditojemalec uvršča med mikro, mala in srednja podjetja znaša letna premija za prvo leto 25 bazičnih točk; za drugo in tretje leto 50 bazičnih točk in za četrto in peto leto 100 bazičnih točk.

 

Če se kreditojemalec uvršča med velika podjetja znaša letna premija za prvo leto 50 bazičnih točk; za drugo in tretje leto 100 bazičnih točk; za četrto in peto leto 200 bazičnih točk.Oglejte si najpogostejša vprašanja in odgovore še z ostalih področij: