V: Ali lahko pravico do nadomestila uveljavlja tudi delodajalec, ki je delavce napotil na začasno čakanje na delo oziroma pri katerem delavec zaradi višje sile ni mogel opravljati dela že pred uveljavitvijo ZIUZEOP?

O: Pravico do povračila nadomestila plače lahko uveljavi delodajalec, ki je napotil delavce na začasno čakanje na delo oziroma pri katerem delavec zaradi višje sile ni mogel opravljati dela že pred uveljavitvijo ZIUZEOP, za obdobje od 13. marca 2020, če vloži vlogo v osmih dneh od uveljavitve tega zakona in izpolnjuje vse pogoje za uveljavitev pravice.Oglejte si najpogostejša vprašanja in odgovore še z ostalih področij: