Javna naročila

Katja Šumah Odvetnica Partner Telefon:  +386 (0)1 252 80 00 E-mail:  katja.sumah@senica.si Tuji jeziki: nemščina, angleščina

V: Ali mora krajevna skupnost za potrebe dobave blaga ali storitev angažirati občino za izvedbo javnega naročila?

O: V primeru, da je naročnik ožji del občine (krajevna, vaška ali četrtna skupnost), lahko naročilo izvede samostojno, saj interventni zakon določa, da se določba, ki ureja postopke javnih naročil za potrebe ožjih delov občine, ki jih je do uveljavitve interventnega zakona izvajala občina, ne uporablja do 15. aprila 2021. Prav tako se ožji del občine za namene izračuna ocenjenih vrednosti javnih naročil do navedenega datuma šteje kot samostojni naročnik.Oglejte si najpogostejša vprašanja in odgovore še z ostalih področij: