V: Ali morajo invalidska podjetja in zaposlitveni centri izplačati krizni dodatek zaposlenim delavcem, ki niso invalidi? Ali je delodajalec tudi zanje upravičeni do povračila mesečnega kriznega dodatka?

O: Invalidska podjetja in zaposlitveni centri morajo izplačati krizni dodatek tudi zaposlenim delavcem, ki niso invalidi, za čas, ko delajo. Za navedene delavce delodajalec ni upravičen do povračila izplačanega mesečnega kriznega dodatka. Sredstva za izplačilo kriznega dodatka tovrstni delodajalci zagotovijo iz naslova oprostitev in olajšav, ki jih imajo na podlagi 74. člena Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju.Oglejte si najpogostejša vprašanja in odgovore še z ostalih področij: