Poroštvena obveznost RS

Katja Šumah Odvetnica Partner Telefon:  +386 (0)1 252 80 00 E-mail:  katja.sumah@senica.si Tuji jeziki: nemščina, angleščina

V: Ali poroštvena obveznost RS velja za celoten znesek glavnice kredita?

O: Ne. Višina poroštva za posamezen kredit znaša 70 % glavnice kredita, ki je bil dan podjetju, ki se uvršča med velika podjetja oziroma 80 % glavnice kredita, ki je bil dan podjetju, ki se uvršča med mikro, majhna ali srednja podjetja.

 

V primeru postopnega odplačevanja obveznosti kreditojemalca, za izpolnitev katere je RS prevzela poroštveno obveznost, se sorazmerno zmanjšuje tudi obveznost RS kot poroka.Oglejte si najpogostejša vprašanja in odgovore še z ostalih področij: