Izplačilo dobička

Katja Šumah Odvetnica Partner Telefon:  +386 (0)1 252 80 00 E-mail:  katja.sumah@senica.si Tuji jeziki: nemščina, angleščina

V: Ali si lahko v letu 2020, kljub temu, da smo v podjetju koristili izredno pomoč, določeno z zakonom o izrednih ukrepih, poslovodstvo izplača nagrado za poslovno uspešnost, družbeniki pa razdelijo ustvarjen dobiček?

O: V kolikor ste uveljavili pravico do povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo, pravico do povračila nadomestila plače delavcu, ki zaradi višje sile ne more opravljati dela, oprostitev plačila prispevkov ali izredno pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka, je potrebno v primeru, da ste v letu 2020 od dneva uveljavitve Zakona o interventnih ukrepih delili dobiček, izplačali del plač za poslovno uspešnost oziroma nagrad poslovodstvu, vrniti prejeta sredstva, skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi.Oglejte si najpogostejša vprašanja in odgovore še z ostalih področij: