V: Ali so delodajalci, ki so upravičeni do povračila izplačanih nadomestil plače oproščeni plačila prispevkov za vsa socialna zavarovanja od nadomestila plače?

O: So, vendar pod pogojem, da so na podlagi ZIUZEOP upravičeni do povračila izplačanih nadomestil plače. Delodajalci so za delavce, ki so upravičeno začasno odsotni od dela ter so za njih upravičeni do povračila izplačanih nadomestil plače po  prvem in drugem odstavku 26. člena ZIUZEOP, oproščeni plačila prispevkov za vsa socialna zavarovanja od nadomestila plače za obdobje veljavnosti ukrepov iz ZIUZEOP, vendar največ od nadomestila plače do višine povprečne plače za leto 2019 v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec. Prispevke za vsa socialna zavarovanja, ki so bili oproščeni po prejšnjem stavku, v celoti plačuje Republike Slovenija.Oglejte si najpogostejša vprašanja in odgovore še z ostalih področij: