V: Ali so delodajalci, ki so zavezanci za plačilo prispevkov za poklicno zavarovanje oproščeni plačila prispevkov za poklicno zavarovanje?

O: Delodajalci iz 22., 25. in 33. člena ZIUZEOP, ki so zavezanci za plačilo prispevkov za poklicno zavarovanje, so za delavce iz drugega odstavka 28. člena in prvega odstavka 33. člena ZIUZEOP, vključene v poklicno zavarovanje, oproščeni plačila prispevkov za poklicno zavarovanje od plače, prejete za delo oziroma od nadomestila plače za obdobje veljavnosti ukrepov iz ZIUZEOP.

Prispevke za poklicno zavarovanje za to obdobje v celoti plačuje Republika Slovenija.Oglejte si najpogostejša vprašanja in odgovore še z ostalih področij: