Tek rokov v davčnih postopkih

Uroš Čop Odvetnik Partner Telefon:  +386 (0)1 252 80 00 E-mail:  uros.cop@senica.si Tuji jeziki: angleščina, hrvaščina, srbščina

V: Ali tečejo roki v prekrškovnih postopkih povezanimi z davki?

O: Roki v prekrškovnih postopkih praviloma ne tečejo. Tečejo zgolj v nujnih prekrškovnih postopkih, vendar mora prekrškovni organ o tem pisno obvestiti storilca.Oglejte si najpogostejša vprašanja in odgovore še z ostalih področij: