Tek rokov v davčnih postopkih

Uroš Čop Odvetnik Partner Telefon:  +386 (0)1 252 80 00 E-mail:  uros.cop@senica.si Tuji jeziki: angleščina, hrvaščina, srbščina

V: Ali v času interventnih ukrepov tečejo roki v davčnih postopkih?

O: Roki tečejo v nujnih zadevah, kot so npr. postopki odmere davka, carinski postopki, predložitev obračuna, postopki odpisa, odloga in obročnega odplačevanja, ustavitve oziroma zadržanja davčne izvršbe ipd.

Roki ne tečejo v zadevah, ki niso nujne, kot npr. davčni inšpekcijski postopki ipd. Prav tako roki ne tečejo v zadevah, v katerih se uveljavljajo materialne pravice, pri katerih iztek roka pomeni izgubo pravice, če zahteva ni vložena pravočasno pred iztekom roka. Kadar roki ne tečejo, se le-ti podaljšajo in se iztečejo osmi dan od prenehanja interventnih ukrepov, oziroma najkasneje 9. 7. 2020.Oglejte si najpogostejša vprašanja in odgovore še z ostalih področij: