Poroštvena obveznost RS

Katja Šumah Odvetnica Partner Telefon:  +386 (0)1 252 80 00 E-mail:  katja.sumah@senica.si Tuji jeziki: nemščina, angleščina

V: Ali za kreditojemalca v času veljave poroštva RS velja kakšna omejitev v zvezi z izplačilom dobička?

O: Za kreditojemalca, ki mu je banka odobrila kredit, ki je deležen ukrepov po zakonu, veljajo za čas od vložitve vloge za odobritev kredita do prenehanja pravice banke do uveljavljanja pravice do poroštva naslednje prepovedi:

  • prepoved izplačila dobička,
  • prepoved izplačila nagrad za poslovno uspešnost članom poslovodstva,
  • prepoved nakupa lastnih delnic ali lastniških deležev ter
  • prepoved izplačevanja drugih finančnih obveznosti do nadrejenih oziroma povezanih družb ali lastnikov.


Oglejte si najpogostejša vprašanja in odgovore še z ostalih področij: