V: Ali ZIUZEOP predvideva rok, v katerem se mora delavec, ki je na začasnem čakanju na delo, vrniti na delo, če tako zahteva delodajalec?

O: Delavec ima v času začasnega čakanja na delo po ZIUZEOP pravico, da se na zahtevo delodajalca vrne na delo do sedem dni v tekočem mesecu. Delodajalec mora o tem predhodno obvestiti Zavod za zaposlovanje.Oglejte si najpogostejša vprašanja in odgovore še z ostalih področij: