V: Do katere višine lahko uveljavlja povračilo nadomestila plače delodajalec, katerega zaposlitve so neposredno ali posredno sofinancirane iz proračuna Republike Slovenije preko posebnih programov?

O: Tak delodajalec lahko uveljavlja povračilo nadomestila plače le v višini razlike med polnim sofinanciranjem in siceršnjo subvencijo, v vlogi navede delež financiranja iz državnega proračuna v letu 2019.Oglejte si najpogostejša vprašanja in odgovore še z ostalih področij: