Roki za davčne napovedi

Uroš Čop Odvetnik Partner Telefon:  +386 (0)1 252 80 00 E-mail:  uros.cop@senica.si Tuji jeziki: angleščina, hrvaščina, srbščina

V: Do kdaj je treba oddati letni obračun davka od dohodkov pravnih oseb za koledarsko leto 2019?

O: Davek od dohodkov pravnih oseb (DDPO) sistemsko ureja Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2), ki v drugem odst. 358. člena določa, da če davčni zavezanec sestavlja davčni obračun za davčno obdobje, ki se ne razlikuje od koledarskega leta, predloži davčni obračun najpozneje v treh mesecih po poteku koledarskega leta za preteklo koledarsko leto, tj. do 31. 3. 2020. Vendar se je skladno z Zakonom o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (ZIUJP) ta rok prestavil na 31. 5. 2020.

V primeru, da je davčno obdobje vaše družbe enako poslovnemu letu, ki se razlikuje od koledarskega leta, se rok za oddajo obračuna DDPO, ki se izteče v času veljavnosti ZIUJP, podaljša za 2 meseca, tj. iz 3 mesecev po koncu obdobja, na 5 mesecev po koncu obdobja.Oglejte si najpogostejša vprašanja in odgovore še z ostalih področij: