V: Družba ima velike likvidnostne težave in ne more plačati davčnih obveznosti, ki so zapadle pred uveljavitvijo interventnih ukrepov. Kaj lahko storimo?

O: Ukrepi za zajezitev posledic epidemije bolezni COVID-19 niso uvedli nobenih novih ukrepov za odlog ali obročno plačilo davčnih obveznosti. Poslovni subjekti lahko zaprosijo za odlog ali obročno plačilo, vendar pod rednimi pogoji. Poleg izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije morajo poslovni subjekti izkazati tudi, da bodo uspeli preprečiti hujšo gospodarsko škodo in plačati odlog ali obroke davčne obveznosti.

Svetujemo vam, da zaprosite za odlog ali obročno plačilo, v kolikor so se gospodarski pogoji poslabšali. Pogoj je, da je družba izgubila sposobnost pridobivanja prihodkov zaradi epidemije bolezni COVID–19.Oglejte si najpogostejša vprašanja in odgovore še z ostalih področij: