Odlog, odpis in obročno plačilo davkov

Uroš Čop Odvetnik Partner Telefon:  +386 (0)1 252 80 00 E-mail:  uros.cop@senica.si Tuji jeziki: angleščina, hrvaščina, srbščina

V: Družba ima velike likvidnostne težave in ne more plačati davčnih obveznosti, ki so zapadle pred uveljavitvijo interventnih ukrepov. Kaj lahko storimo?

O: Svetujemo vam, da zaprosite za odlog oziroma obročno plačilo. Pogoj je, da je družba izgubila sposobnost pridobivanja prihodkov zaradi epidemije bolezni COVID – 19.Oglejte si najpogostejša vprašanja in odgovore še z ostalih področij: