V: Družba ima velike likvidnostne težave in ne more plačati zapadlega novembrskega obroka akontacije davke od dohodka pravnih oseb (DDPO). Kaj lahko storimo?

O: Svetujemo vam, da zaprosite za odlog oziroma obročno plačilo davčne obveznosti zaradi izgube sposobnosti pridobivanja dohodkov med epidemijo bolezni COVID-19. To se lahko dodeli, če zaradi epidemije bolezni COVID-19 nimate dovolj likvidnostnih sredstev za plačilo davčnih obveznosti.Oglejte si najpogostejša vprašanja in odgovore še z ostalih področij: