V: Kako delodajalec uveljavlja povračila nadomestila plače?

O: Delodajalec uveljavi pravico do povračila izplačanih nadomestil plače po ZIUZEOP z vlogo, ki jo vloži v elektronski obliki pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje v osmih dneh od napotitve delavca na začasno čakanje na delo, vendar najpozneje do 31. maja 2020.Oglejte si najpogostejša vprašanja in odgovore še z ostalih področij: