V: Kako poteka postopek pridobitve izredne pomoči v obliki izplačila temeljnega mesečnega dohodka?

O: Za izplačilo mesečnega temeljnega dohodka mora upravičenec preko informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije predložiti izjavo, s katero izjavlja, da je oseba, ki je skladno s 34. členom ZIUZEOP  upravičena do izredne pomoči, in da zaradi epidemije ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu.Oglejte si najpogostejša vprašanja in odgovore še z ostalih področij: