V: Kateri delodajalci niso upravičeni do oprostitve plačila prispevkov za socialna zavarovanja?

O:  Do oprostitve plačila prispevkov za socialna zavarovanja niso upravičeni tisti delodajalci, ki ne izpolnjujejo pogojev za povračilo izplačanih nadomestil plače skladno z 22. členom ZIUEOP.

Delodajalec, ki je neposredni ali posredni uporabnik proračuna Republike Slovenije oziroma proračuna občine, katerega delež prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2019 nižji od 70 %, lahko uveljavlja povračilo nadomestila plače le v višini deleža, ki je enak deležu njegovih prihodkov iz nejavnih virov.Oglejte si najpogostejša vprašanja in odgovore še z ostalih področij: