V: Kdo je upravičen do mesečnega kriznega dodatka?

O: Delodajalci vsakemu zaposlenemu, ki dela in čigar zadnja izplačana mesečna plača ni presegla trikratnika minimalne plače, izplačajo ob plači za posamezni mesec krizni dodatek v višini 200 eurov, ki je oproščen plačila vseh davkov in prispevkov za mesec april in maj 2020.Oglejte si najpogostejša vprašanja in odgovore še z ostalih področij: