V: Kdo je upravičenec do izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka po Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP)?

O: Upravičenec do izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka je upravičenec, ki zaradi epidemije ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu, in sicer:

  • samozaposleni, ki na dan uveljavitve ZIUZEOP opravlja dejavnost in je v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključen na podlagi 15. člena ZPIZ-2 ,
  • verski uslužbenec registrirane cerkve ali druge verske skupnosti, ki je na dan uveljavitve ZIUZEOP vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi šestega odstavka 19. člena ZPIZ-2 in ima na podlagi 27. člena Zakona o verski svobodi pravico do namenske državne finančne pomoči iz državnega proračuna za pokritje prispevkov za socialno varnost
  • kmet, ki je na dan uveljavitve ZIUZEOP v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključen na podlagi 17. člena ali petega odstavka 25. člena ZPIZ-2.


Oglejte si najpogostejša vprašanja in odgovore še z ostalih področij: