V: Koliko znaša višina povračila izplačanega nadomestila plače?

O: Izplačano nadomestilo plače iz 26. člena ZIUZEOP se s strani Republike Slovenije povrne v višini izplačanega nadomestila, ki ne presega višine povprečne plače za leto 2019 v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec, zmanjšanega za prispevke zavarovanca.Oglejte si najpogostejša vprašanja in odgovore še z ostalih področij: