V: Kolikšna je višina izredne pomoči?

O: Upravičenci so upravičeni do izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka v višini 350 eurov za mesec marec in po 700 eurov za meseca april in maj 2020, če so opravljali dejavnost najmanj od 13. marca 2020 do uveljavitve ZIUZEOP.Oglejte si najpogostejša vprašanja in odgovore še z ostalih področij: