Roki za davčne napovedi

Uroš Čop Odvetnik Partner Telefon:  +386 (0)1 252 80 00 E-mail:  uros.cop@senica.si Tuji jeziki: angleščina, hrvaščina, srbščina

V: Moja družba je v postopku likvidacije po skrajšanem postopku. Ali zanjo velja prestavitev roka za oddajo letnega obračuna DDPO?

O: Ne. Zavezancem, ki morajo davčni obračun DDPO oddati zaradi prenehanja po skrajšanem postopku, začetka ali konca insolventnega postopka, začetka postopka prostovoljne likvidacije, začetka postopka prisilne poravnave ali prenehanja zaradi statusne spremembe, se roki za predložitev obračuna DDPO ne spreminjajo.Oglejte si najpogostejša vprašanja in odgovore še z ostalih področij: