Poroštvena obveznost RS

Katja Šumah Odvetnica Partner Telefon:  +386 (0)1 252 80 00 E-mail:  katja.sumah@senica.si Tuji jeziki: nemščina, angleščina

V:  Moje podjetje ima od 31. januarja 2020 negativen kapital. Ali vseeno izpolnjujemo pogoje za pridobitev poroštva RS za kreditno obveznost podjetja?

O: Republika Slovenija prevzema poroštveno zgolj v primeru, da se kreditojemalec 31. decembra 2019 ni štel za podjetje v težavah in da se po 31. decembru 2019 kreditojemalec z likvidnostnimi težavami sooča zaradi poslovnih razlogov, povezanih s posledicami COVID-19 na območju Republike Slovenije. Kreditojemalec se prav tako na dan 12. marca 2020 ne sme šteti za neplačnika, pri čemer kreditojemalec na dan 12. marca 2020 ne sme imeti pomembnih zamud pri poravnavanju obveznosti do banke.

 

Kreditojemalec, pa tudi ne sme poslovati in ne sme biti registriran v državi iz Seznama Evropske unije z jurisdikcijami, ki niso pripravljene sodelovati v davčne namene (npr. Kajmanski otoki, Fidži, Panama), prav tako ne sme imeti lastnika iz takšne države ter mora imeti na dan vložitve vloge poravnane zapadle obveznosti iz naslova obveznih prispevkov, davkov in drugih dajatev, pri čemer mora biti vključen tudi v sistem obveznega večstranskega pobota.

 

V zgornjem primeru podjetje kljub negativnemu kapitalu lahko zaprosi za poroštvo za  svojo kreditno obveznost, če izpolnjuje tudi ostale zakonske pogoje.Oglejte si najpogostejša vprašanja in odgovore še z ostalih področij: