Postopki zaradi insolventnosti

Katja Šumah Odvetnica Partner Telefon:  +386 (0)1 252 80 00 E-mail:  katja.sumah@senica.si Tuji jeziki: nemščina, angleščina

V: Naša družba je postala insolventna. Kot poslovodja družbe sem menil, da je insolventnost začasna, saj je nastala zaradi posledic epidemije, in da jo bomo po preklicu epidemije odpravili. Ali sem bil zavezan vložiti predlog za začetek prisilne poravnave ali predlog za začetek stečaja družbe?

O: Če je insolventnost nastala kot posledica razglasitve epidemije niste bili zavezani vložiti predloga za začetek prisilne poravnave oziroma predloga za začetek stečaja družbe. Navedeno je veljalo še tri mesece po prenehanju ukrepov na podlagi interventnega zakona, t.j. do 31.08.2020

 

Štelo se je, da je bila insolventnost družbe posledica razglasitve epidemije, če je družba opravljala dejavnost, za katero je bilo z vladnim, ministrskim ali občinskim predpisom ali aktom določeno, da se opravljanje dejavnosti (storitve oziroma prodaja blaga) zaradi epidemije začasno prepove ali bistveno omeji.Oglejte si najpogostejša vprašanja in odgovore še z ostalih področij: