Javna naročila

Katja Šumah Odvetnica Partner Telefon:  +386 (0)1 252 80 00 E-mail:  katja.sumah@senica.si Tuji jeziki: nemščina, angleščina

V: Naše podjetje je z občino sklenilo pogodbo o dobavi strešne kritine za potrebe prenove občinskega objekta. Zaradi epidemije je dobava na naši strani v zamudi, saj je proizvajalec strešne kritine v Italiji zaprl proizvodnjo. Ali nas lahko skrbi plačilo pogodbene kazni za zamudo, določene v sklenjeni pogodbi?

O: V pogodbah o dobavi blaga ali izvajanju storitve ali izvedbi gradenj, ki so jih zasebnopravni subjekti sklenili z osebami javnega prava, ki so uporabniki državnega javnega proračuna (država, občine, javne agencije, skladi ipd.), se v času trajanja epidemije določbe o pogodbenih kaznih zaradi zamude ne uporabljajo, pogodbeno dogovorjeni roki pa se podaljšajo za obdobje trajanja epidemije.

 

Navedeno ne velja v primeru, da se javno naročila nanaša na dobavo blaga, ki predstavlja zaščitno opremo, potrebno v boju zoper epidemijo.Oglejte si najpogostejša vprašanja in odgovore še z ostalih področij: