Izvršilni postopki

Katja Šumah Odvetnica Partner Telefon:  +386 (0)1 252 80 00 E-mail:  katja.sumah@senica.si Tuji jeziki: nemščina, angleščina

V: Pred sprejetjem interventnih ukrepov sem prejel sklep o izvršbi. Zaradi epidemije sem zaprosil za izredno pomoč v obliki izplačila temeljnega mesečnega dohodka. Ali je izvršba posegla tudi na prejemke izredne pomoči?

O: Vsi prejemki, izplačani na podlagi interventnega zakona (temeljni dohodek, nadomestilo za delo na čakanju in drugo), so bili izvzeti iz izvršbe po Zakonu o izvršbi in zavarovanju in tudi iz davčne izvršbe.



Oglejte si najpogostejša vprašanja in odgovore še z ostalih področij: