Postopki zaradi insolventnosti

Katja Šumah Odvetnica Partner Telefon:  +386 (0)1 252 80 00 E-mail:  katja.sumah@senica.si Tuji jeziki: nemščina, angleščina

V zvezi s postopki zaradi insolventnosti, je treba uvodoma izpostaviti, da so ukrepi iz interventne zakonodaje ter iz aktov, sprejetih na njihovi podlagi, veljali od 13.03.2020 do 31.05.2020. Posamezni ukrepi glede postopkov zaradi insolventnosti so bili torej začasne narave in so prenehali veljati dne 31.05.2020.

 

V: Pred sprejetjem interventnih ukrepov sem razglasil osebni stečaj. Zaradi epidemije sem zaprosil za izredno pomoč v obliki izplačila temeljnega mesečnega dohodka. Ali so bili prejemki iz naslova izredne pomoči vključeni v stečajno maso?

O: Vsi prejemki izplačani na podlagi interventnega zakona so bili izvzeti iz stečajne mase v postopku osebnega stečaja.Oglejte si najpogostejša vprašanja in odgovore še z ostalih področij: