Izvršilni postopki

Katja Šumah Odvetnica Partner Telefon:  +386 (0)1 252 80 00 E-mail:  katja.sumah@senica.si Tuji jeziki: nemščina, angleščina

V zvezi z izvršilnim postopki je treba uvodoma izpostaviti, da so ukrepi iz interventne zakonodaje ter iz aktov, sprejetih na njihovi podlagi, veljali od 13.03.2020 do 31.05.2020. Posamezni ukrepi glede izvršilnih postopkov so bili torej začasne narave in so prenehali veljati dne 31.05.2020.

 

V: Pred sprejetjem zakona o izrednih ukrepih je naše podjetje prejelo sklep o izvršbi s strani davčnega organa. Zoper sklep nismo vložili ugovora in sklep je postal izvršljiv dne 12.04.2020. Kdaj lahko pričakujemo izvršitev sklepa o izvršbi?

O: V postopkih davčne izvršbe, ki tečejo po zakonu o davčnem postopku (ZDavP-2), se z dnem uveljavitve Zakona o izrednih ukrepih odloži izvrševanje sklepov o izvršbi. Davčni organ je tako lahko sklep izvršil po prenehanju veljave ukrepov, in sicer 31.05.2020.Oglejte si najpogostejša vprašanja in odgovore še z ostalih področij: