V: Pred uvedbo interventnih ukrepov je bil zoper družbo uveden finančni nadzor DDV in DDPO. Ker ne gre za nujno zadevo, roki ne tečejo. Ali to pomeni, da ne tečejo niti zamudne obresti?

O: Ne. Tek obresti ni prekinjen in le-te tečejo naprej.Oglejte si najpogostejša vprašanja in odgovore še z ostalih področij: