Roki v sodnih in upravnih zadevah

Petra Plevnik Odvetnica Partner Telefon:  +386 (0)1 252 80 00 E-mail:  petra.plevnik@senica.si Tuji jeziki: angleščina, hrvaščina, srbščina

V: Dne 20.08.2020 je bil objavljen oklic o stečaju družbe, ki je naši družbi dolgovala 30.000,00 EUR. V oklicu je navedeno, da lahko upniku svoje terjatve prijavijo v roku treh mesecev od objave oklica stečaja. Ali se ta rok kljub epidemiji izteče dne 20.11.2020?

O: Da, roki v stečajnih postopkih nemoteno tečejo kljub epidemiji.Oglejte si najpogostejša vprašanja in odgovore še z ostalih področij: