Plačilni roki

Katja Šumah Odvetnica Partner Telefon:  +386 (0)1 252 80 00 E-mail:  katja.sumah@senica.si Tuji jeziki: nemščina, angleščina

V: Račun za storitev, ki jo je opravilo javno podjetje, je bil skladno z naročilnico izdan z rokom plačila 30 dni od izdaje računa. Zaradi izrednih razmer smo se oziroma se bomo znašli v likvidnostnih težavah – ali je mogoče rok plačila zaradi izrednih razmer podaljšati?

O: Plačilni rok med gospodarskimi subjekti se določi v pogodbi, vendar ne sme biti daljši od 60 dni oziroma je lahko daljši zgolj izjemoma, če je dolžina roka dogovorjena pisno in tak rok ne pomeni očitno nepravičnega dogovora.

Ne glede na navedeno interventna zakonodaja določa, da so plačilni roki 60 dni, kadar je upnik javni organ (kar vključuje tudi pravne osebe, ki so v večinski državni lasti), dolžnik pa gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik ali druga oseba, ki je vpisana v poslovni register Slovenije in opravlja pridobitno dejavnost, hkrati pa gre za pogodbe, ki so v zvezi s to dejavnostjo.

Plačilni rok 60 dni ostane v veljavi še eno leto po prenehanju epidemije.Oglejte si najpogostejša vprašanja in odgovore še z ostalih področij: