Postopki zaradi insolventnosti

Katja Šumah Odvetnica Partner Telefon:  +386 (0)1 252 80 00 E-mail:  katja.sumah@senica.si Tuji jeziki: nemščina, angleščina

V: Upnik je vložil predlog za začetek stečajnega postopka. Dolžnik je predlagal odlog  odločanja o začetku stečaja. Za koliko časa se je lahko odložilo odločanje o upnikovem predlogu, če je insolventnost družbe posledica razglasitve epidemije?

O: Sodišče je lahko odložilo odločanje o upnikovem predlogu za začetek stečaja za 4 mesece.

 

Ukrep se je uporabljal v stečajnem postopku na predlog upnika, ki ga je upnik vložil najpozneje v dveh mesecih po prenehanju ukrepov, t.j. do dne 31.07.2020.

 

Štelo se je, da je insolventnost družbe posledica razglasitve epidemije, če je družba opravljala dejavnost, za katero je bilo z vladnim, ministrskim ali občinskim predpisom ali aktom določeno, da se opravljanje dejavnosti (storitve oziroma prodaja blaga) zaradi epidemije začasno prepove ali bistveno omeji.Oglejte si najpogostejša vprašanja in odgovore še z ostalih področij: