V: V katerih primerih mora delodajalec prejeta sredstva vrniti v celoti?

O: Delodajalec, ki prejema ali je prejemal sredstva v skladu z ZIUZEOP, mora prejeta sredstva vrniti v celoti, če začne postopke likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, v obdobju:

– prejemanja sredstev in

– po prenehanju prejemanja sredstev, ki je enako obdobju prejemanja sredstev.Oglejte si najpogostejša vprašanja in odgovore še z ostalih področij: