V: V katerih primerih sprememb mora delodajalec obveščati Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje?

O: Če delodajalec delavca pozove, da se vrne na delo o tem predhodno obvesti Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje. Če delavcu preneha odsotnost iz razlogov višje sile, o tem obvesti Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje z dnem prenehanja odsotnosti.

Če delodajalec ravna v nasprotju z navedenim mora prejeta sredstva v celoti vrniti v trikratni višini.Oglejte si najpogostejša vprašanja in odgovore še z ostalih področij: